ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 واحد پشتیبانی فنی

ثبت کاربران اشتراکی، رفع مشکلات، تنظیمات دامنه و SSL

 واحد فروش

فروش ، سوالات پیش از خرید و مشاوره فروش

 واحد مالی و اداری

امور مالی و حسابداری، درخواست فاکتور رسمی، تمدید

 واحد مدیریت

پیشنهادات و انتقادت